JOBS

Content Reviewer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

ความเข้าใจด้านการตลาดและการโฆษณาในกระบวนการการตลาดดิจิทัล
เป็นผู้ฟังที่ดี เข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ความสามารถในการสื่อสารกับผู้ฟังที่หลากหลาย
คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

เราต้องการอะไรจากคุณ

ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.
ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พัฒนากลยุทธ์เนื้อหาที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาดในระยะสั้นและระยะยาว
  ทำความเข้าใจกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียออนไลน์
  ทำงานร่วมกับทีมการตลาดและการออกแบบเพื่อวางแผนและพัฒนาเนื้อหา สไตล์ และเค้าโครงของเว็บไซต์
  แก้ไข ตรวจทาน และปรับปรุงบทความของนักเขียน

Web Developer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

ความสามารถในการใช้ HTML, CSS, JavaScript
มีความรู้อย่างมากเกี่ยวกับแนวคิดการเขียนโปรแกรม OOP และ RDBMS
แข็งแกร่งใน Git สำหรับการจัดการซอร์สโค้ด

เราต้องการอะไรจากคุณ

สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการพัฒนาเว็บโค้ด
มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในการเขียนโค้ดฐานข้อมูลที่ใช้ SQL แนะนำให้ใช้ MS SQL Server และ MySQL

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบและพัฒนา RESTful API
  พัฒนาระบบ Backend/Report
  เพิ่มประสิทธิภาพความเร็วสำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลและกระบวนการตั้งโปรแกรม
  ตรวจสอบปัญหาและสามารถดีบักสาเหตุของข้อผิดพลาด

Digital Marketer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

รองรับการดำเนินธุรกิจ
ปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ Facebook YouTube และเนื้อหาแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนการสื่อสารการตลาด
รับผิดชอบการเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ (โฆษณา Facebook, โฆษณาผู้สนับสนุน LAZADA, โฆษณา Shopee Onsite)

เราต้องการอะไรจากคุณ

วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 1-3 ปีในการทำงานที่มั่นคงในโซเชียลมีเดียหรือดิจิทัลในองค์กรหรือเอเจนซี่
ความรู้/ประสบการณ์การโฆษณาบน Facebook และ AdWords
มีทัศนคติที่ดีพร้อมกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผน พัฒนา และดำเนินการตามกลยุทธ์สื่อดิจิทัลของบริษัท
  วางแผนและดำเนินกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลทั้งหมดโดยเน้นที่การรับรู้ของตลาดและการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
  ประสบการณ์ด้านการสร้างเนื้อหา & การตลาด สร้างสรรค์ ออกแบบ และพัฒนาการดำเนินการด้านการตลาดดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาตัวตนออนไลน์ที่โดดเด่นผ่านโซเชียลมีเดีย และบูรณาการกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาเข้ากับช่องทางต่างๆ เช่น Facebook, YouTube, TikTok, Instagram และ Line เพื่อสนับสนุนธุรกิจ การดำเนินงาน